Föreläsning på förskolan

Vi gästades av Berit Nordström på vårt senaste föräldramöte. Berit är fil dr., leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi med lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har vidare arbetat drygt 15 år som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Föreläsningen handlade om barnhjärnan och områden som självkontroll, ’curling’, ’grit’ och relationers betydelse behandlades. Det var en mycket uppskattad kväll!

IMG_3801 IMG_3804