Om

Vår förskola är belägen i ett modernt bostadshus i stadsdelen Tågaborg och verksamheten är väl inarbetad sedan starten 1992. Vi bedriver Maria Montessoris pedagogik med tonvikt på det svenska språket kompletterat med stora inslag av musik och motorik. De styrmedel vi arbetar efter är Skollagen, den reviderade Läroplanen Lpfö 18 samt vår egen Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har 65 platser och har öppet mellan måndag-fredag kl. 7:00-17:15.

 

Vi erbjuder:

 • Montessoripedagogik väl anpassad till 2000-talet med hänsyn till omvärlden och barns behov. Vi arbetar mycket med musik för språkinlärningen, utevistelse samt kultur och traditioner.
 • Rektor har mångårig erfarenhet inom skol- och förskolevärlden och är utbildad förskollärare med Montessoriutbildning med 40 års erfarenhet från pedagogisk verksamhet, både Montessoripedagogik och andra pedagogiker. Idealtanken om hur bäst Montessoripedagogiken utövas har växt fram under många år och har resulterat i Möllevångens Montessoriförskola.
 • Välutbildad personal och stor personalkontinuitet med mångårig erfarenhet från förskoleverksamhet och arbete med barn. Vi har specialistutbildningar inom Montessoripedagogiken, musik samt dans och rörelse.
 • All personal är HLR-utbildad och kontinuerliga uppdateringar sker i utbildningen. På förskolan finns sedan 2016 också en hjärtstartare som står till förfogande för alla i området.
 • Fräscha och rymliga lokaler med stora ytor
 • En förskola i city med närhet till natursköna parker som vi ofta besöker för motoriska övningar, men också för lek och upptäckarglädje. Mycket vistelse i närmiljön i form av promenader, besök i lekparker och olika kulturevenemang.
 • En stark, framträdande position i Helsingborgs barnomsorg i 30 år och en väl inarbetad förskola, både ekonomiskt, yrkesmässigt samt ryktesmässigt.
 • Vällagad och näringsriktig kost under hela dagen från vårt egna kök i lokalerna. Det är en varierad traditionell husmanskost lagad från grunden utan halvfabrikat. Vi har välrenommerade leverantörer som är mycket kvalitetsmedvetna. Vår kock gör barnen delaktiga i planeringen av menyn och matlagningen och skapar genom detta ett intresse hos barnen för den mat de äter varje dag.
 • Små barngrupper på småbarnsavdelningarna. Detta ger de små barnen större utrymme att känna trygghet i gruppen och de får ett lugnare tempo under dagen. Även på syskonavdelningarna arbetar vi i mindre grupper för att tillgodose alla barns behov.
 • Nära samarbete mellan förskola och hem som möjliggör föräldrars insyn i verksamheten och skapar en verksamhet som anpassas efter behov. Vi har ett Föräldraråd med stort engagemang. Vi använder oss av appen Prion för att dela foton från verksamheten på ett tryggt sätt med föräldrarna.
 • En verksamhet som genomsyras av samarbete och arbete över avdelningarna vilket ger barnen större trygghet. Barnen känner till alla pedagoger väl och är trygga i alla våra lokaler.
 • En ständigt föränderlig, nytänkande och framtidsinriktad verksamhet. Vi har kontinuerliga personalutbildningar och gör ständigt förbättringar utefter omvärldens förändringar och interna behov.
 • Ett stort engagemang i era barn och en stark tro på vad vi gör!