Pedagogernas sommarmiddag

En mycket annorlunda termin avslutades med en mycket trevlig middag; denna gång i hemmet. Det blev tipsrunda med kluriga, personliga frågor och musik som passade alla. Det skrattades i massor!!

Tack alla för en fin termin!

Barnhearing på Möllevångens Montessoriförskola

Den 4 mars fick vi besök av Helsingborgs stads politiker och barnrättstrateger. Barnkonventionen stärker barns rättigheter och barnens rätt att uttrycka sina åsikter. Genom dialog mellan politiker och våra barn ges politiker möjlighet att lyssna in barns tankar och åsikter och se staden ur barnets perspektiv. Temat för årets Barnhearing var ’Framtidstro och livskvalitet’. De politiker som besökte oss var Kristian Andersson M, Britt Aardgaard SD, Inger Mattiasson Saarinen V och barnrättsstrateger Maria Grönhave och Irene Grahn med praktikant Fredrik Milton. Vi hade en mycket trevlig dag på förskolan med många viktiga samtal.

Föreläsning om försenad språkutveckling på vårens föräldramöte

Marianne Gutler, forskare, gästade oss på förskolan och delade med sig av sin kunskap om barn och språkutveckling. Föreläsningen behandlade sambandet mellan försenad språkutveckling och tal, skrift, läsning, tekniska hjälpmedel, röst och kroppsspråk. Det var en mycket givande och trevlig kväll!

Marianne Gutler och vår föräldragrupp
Marianne Gutler och Jeanette Roberts
Tack Marianne för en bra och inspirerande kväll!