Utbildningsdag-Barnkonventionen

Från och med den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Det innebär ett ökat fokus på barns rättigheter och större skyldigheter för myndigheter och organisationer att ta hänsyn till barnets bästa.

Vi hade föreläsare Sylvia Carlsdotter på besök på förskolan på vår planeringsdag. Sylvia gav oss handledning och mer insikt i Barnkonventionen i praktiken på förskolan. Vi hade bra diskussioner och det var en givande utbildningsdag!

SYLVIA CARLSDOTTER