Synpunkter på verksamheten


Har du synpunkter eller klagomål på vår förskoleverksamhet? Vi vill gärna ta del av dessa för vårt fortsatta förbättringsarbete på vår förskola. Vi arbetar ständigt med vår kvalitet och utveckling av denna!


I första hand ber vi dig att vända dig till personalen på förskolan och avdelningen. Om sakfrågan ej kan lösas på förskolan eller om det är ett klagomål av allvarligare karaktär så kontakta rektor för verksamheten, Inger Setterhag.


Om det efter samtal med rektor ej hittats en lösning kan du kontakta huvudmannen för verksamheten. Huvudmän är Inger Setterhag och Jeanette Roberts. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt men om du vill ha personlig återkoppling på ditt ärende så behöver du lämna dina kontaktuppgifter.


Kontaktuppgifter för vår klagomålshantering

Möllevångens Montessoriförskola tfn: 042-131455

Huvudman/Rektor Inger Setterhag, email: info@mollevangensmontessori.se

Huvudman: Jeanette Roberts, tfn: 0709 144199

Inger Setterhag, email: info@mollevangensmontessori.se


Det finns även en brevlåda för post till endast huvudmannen för verksamheten på avdelning Skrållan på förskolan. Det går även att registrera sitt klagomål per brev till adress: Helsingborg Förskola AB, Hjälmshultsgatan 6-8, 254 41 Helsingborg

Om du ej är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du vända dig till Skolinspektionen för en anmälan.