Avdelningar

Våra småbarnsavdelningar

På Möllevångens Montessoriförskola har vi två småbarnsavdelningar för barn i åldern 1-3 år: Skrållan och Madicken. Vi har på dessa avdelningar endast omkring tio barn per barngrupp vilket främjar den pedagogiska utvecklingen hos de yngre barnen.

 

På småbarnsavdelningarna arbetar vi mycket med den praktiska och den sensoriska utvecklingen. Med den praktiska utvecklingen menas att ge barnen tid för det praktiska i vardagen; ge tid för av- och påklädnad, lunchen och toalettsituationen m.m.. Pedagogerna låter barnen prova själva i sin egen takt och stöttar vid behov. Detta gör barnen självständiga och de växer när de märker att de kan själva; de får en större självsäkerhet.

 

Början till förmågan att kunna koncentrera sig på sina uppgifter/inlärning läggs på småbarnsavdelningarna, barnen sitter i kortare perioder med det praktiska och sensoriska materialet. Då vi följer en röd tråd genom hela verksamheten finns naturligtvis dessa material även på de äldre barnens avdelningar. Barnen uppmuntras alltid att ta egna initiativ, exempelvis kan de välja vilket material de vill arbeta med. Materialen finns alltid tillgängliga för barnen på avdelningarna.

 

Exempel på praktiska vardagsövningar:

 • Grundläggande praktiska övningar, såsom att bära en stol
 • Kroppsrörelse och handens skicklighet, såsom hällövningar
 • Omsorg för miljön, såsom att öppna och stänga dörrar
 • Omsorg och skötsel av sig själv, såsom att tvätta och torka händerna
 • Artighet och uppförande, såsom att vänta på sin tur och att säga tack

Det sensoriska materialet är utformat för att öva upp barnens sinnesförmågor och sinnesintryck. Genom materialet kan barnen uppfatta och ordna sina sinnesintryck såsom smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Det sinnestränande materialet hjälper och ordnar även så att barnen lättare kan strukturera alla intryck som de absorberat de första åren.

Exempel på sensoriskt material:

skolan_25

 • Rosa tornet
 • Breda trappan
 • Cylinderblocken

Vi arbetar mycket med barnens motorik och språk. Under dagen sjunger vi mycket visor och använder många ramsor. Barnen rör sig mycket, både utomhus som inomhus.
Våra dagsrutiner på småbarnsavdelningarna och hur en dag ser ut:

7:00    Förskolan öppnar
7:45    Frukost för alla småbarn på Skrållan
9:00    Samling med fruktstund/planerad aktivitet
10:00 Utevistelse
11:00   Blöjbyte och potträning
11:15   Samling/sångstund
11:30   Lunch
12:15- ca 14:00 Vila/sova
14:30   Mellanmål
15:00-16:30   Lek och utevistelse
16:30   Fruktstund
17:15   Förskolan stänger

Vi har även olika planerade aktiviteter i veckan:

Måndag: Storsångsamling med alla barn och pedagoger på förskolan
Tisdag: Arbete med vårt läsårstema
Onsdag: Arbete med vårt läsårstema
Torsdag: Gymnastik
Fredag: Storsångsamling med alla barn och pedagoger på förskolan

Våra syskonavdelningar

Vi har två syskonavdelningar på Möllevångens Montessoriförskola: Saltkråkan för åldrarna 3-4 år och Junibacken för åldrarna 4-5 år. På båda avdelningarna arbetar vi med självständighetsträning, koncentrationsträning, intellektuell träning samt den sociala och den emotionella utvecklingen. Då barnen flyttas från en avdelning till en annan avdelning med annan åldersgrupp är övergången alltid gjord med barnets bästa intresse som prioritet. Nästa avdelning ska ta vid där barnet befinner sig i sin utveckling.

På syskonavdelningarna har vi ett mer avancerat montessorimaterial som är fortsättning på de praktiska och de sensoriska övningar som småbarnsavdelningarna arbetar med.

På Saltkråkan och Junibacken arbetar vi med följande montessorimaterial:

 • Praktiska materialet
 • Sensoriska materialet
 • Språkmaterialet
 • Matematikmaterialet
 • Kulturmaterialet, d.v.s. geografi, historia och biologi

På syskonavdelningarna fortsätter vi att arbeta med det praktiska och det sensoriska materialet, övningarna här utvecklas i takt med barnens utveckling, såsom klippövningar, matlagning och sinnesutvecklande material. Språkmaterialet, matematikmaterialet och kulturmaterialet arbetar vi med jämsides med de praktiska och sensoriska övningarna. Alla material arbetar vi med individuellt eller i grupp.

Exempel på språkmaterial:

skolan_7_

 

 • Ritramarna
 • Sandpappersbokstäver
 • Rörliga alfabetet
 • Rosa, blå och gröna materialet som är material för läsinlärning
 • Grammatik

Exempel på matematikmaterial:

 • Räknespolarna
 • Sandpapperssiffror
 • Räknestavar
 • Sifferlekar
 • Guldmaterialet som används för att lära ut och känna igen kvantiteter och symboler för 1, 10, 100, 1000
 • Seguinbräde som används till att kombinera kvantitet och symbol 11-99
 • Gruppövningar med guldpärlor (alla fyra räknesätten)

Exempel på kulturmaterial:

skolan_1_

 • Sandpappersgloben
 • Jordgloben, färgade världsdelar
 • Världsdelspusslet
 • Världsdelslådor/askar med bilder
 • Sverigepusslet
 • Eratidslinjen
 • Naturbord- efter årstid

Sorteringsmaterial med t.ex.

 • Löst grupperade djur t.ex. vilda djur/tama djur
 • Mer specifikt grupperade t.ex. däggdjur som äter kött, däggdjur som gnager, fåglar mm
 • djurens kroppsdelar
 • para ihop växtkort – lära barnet att känna igen och identifiera olika typer av växter
 • olika växtdelar
 • levande och icke levande ting

Dagsrutiner för Saltkråkan/Junibacken

7:00        Förskolan öppnar
7:45        Frukost på Saltkråkan
8:15        Lugn aktivitet
9:00       Samling
9:15        Arbete med montessorimaterial och annan planerad aktivitet
11:00      Samling
11:30      Lunch
12:25      Vila
13:00     Utevistelse, fri lek
14:30      Mellanmål
15:00      Utevistelse, fri lek
15.45       Junibacken stänger sin avdelning och barnen vistas på Saltkråkan
16:30      Fruktstund
17:15       Förskolan stänger

Veckans fasta verksamheter

Måndag: Storsångsamling med alla barn och pedagoger på förskolan, utevistelse på eftermiddagen
Tisdag:  Utedag på förmiddagen, arbete med vårt läsårstema
Onsdag: Arbete med vårt läsårstema, utevistelse på eftermiddagen
Torsdag: Gymnastik/Rytmik, arbete med vårt läsårstema, utevistelse på eftermiddagen
Fredag: Storsångsamling med alla barn och pedagoger på förskolan, gemensam städning och vård av vår miljö och material, utevistelse på eftermiddagen