Vi introducerar kodning för barnen!

maxresdefault

 

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle och kunskap och förståelse för hur digitala miljöer och verktyg är skapade blir alltmer nödvändigt för att förstå och vara en aktiv del i ett digitalt samhälle.

 

Barnen ska få undersöka hur saker och ting sitter ihop och förstå delkomponenter. På förskolan arbetar vi redan mycket med att plocka isär saker till mindre beståndsdelar, känna igen mönster och konstruktion. Montessorimaterialet innehåller många olika övningar!

 

På förskolan kommer vi till hösten att ha roboten Bee-Bot till en hjälp och många olika programmeringsövningar. Vi kommer att integrera svenska, matematik, geometri, naturvetenskap, geografi, zoologi och biologi i programmeringen. Barnens delaktighet i sitt lärande kommer att leda oss mycket i vårt arbete och hur programmeringen utvecklas på förskolan. Det blir ett nytt, spännande och kul ämnesområde i vår verksamhet!

 

Mer information här